Високи резултати от обучението

чрез иновативни методи на обучение, допълнителни занимания по интереси, проектно базирано обучение