Учителят – авторитет и приятел

квалифицираме се, комуникираме, вземаме решения и работим за подготовката и социализирането на учениците