Ученически съвет

Цели на ученическия съвет

Основната цел на ученическия съвет е да осъществява по-добра и ползотворна комуникация между учениците от една страна и педагогическия персонал и ръоводството от друга.
– Участие в благотворителни кампании
– Извънкласни дейности
– Конкурси
– Съвместни дейности с ученици със специални образователни потребности
– Организиране на училини тържества

Състав

Председател: Петър Патарински – 11б клас

Зам. председатели:
Емил Кълчишков – 11б клас
Василета Теодосиева – 10б клас

Членове:
Илия Йорданов – 12б клас
Радосвета Димитрова – 12б клас
Светлозара Баждарова – 12а клас
Михаела Иванова – 9а клас
Ивайла Николова – 8б клас
Никол Андреева – 8а клас
Сиана Бъчварова – 10а клас
Валя Ризова – 9б клас
Нели Пашева – 9а клас