Графици

Учебно време

Седмично разписание 2022/2023г.

II-ри учебен срок

График за провеждане на часовете по спортни дейности

График плуване

Занимания по интереси

Дежурство

Консултации

Приемно време на педагогическите специалисти

Класни и контролни работи

II-ри учебен срок

График на училищните психолози

График за ползване на училищната игротека

График за ползване на компютърните кабинети