НВО

Съгласно заповед № РД 09-1805/31.08.2021 година на Министъра на образованието и науката са определени:

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00

Х клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

График на дейностите по организиране, провеждане и оценяване на НВО:

Дейност Срок
НВО в IVклас НВО в VII клас НВО в X клас
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 02.02-18.02.2022г.
Определяне на квесторите, на учителите консултанти, на началните учители за четене на диктовка и на учителите по чужд език за четене на текст до 17.05.2022 г. 06.06.2022г.
Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО до 10.05.2022 г. до 10.06.2022г.
Оценяване на изпитните работи от НВО 28.05. –06.06.2022 г 17-26.06.2022г
Обявяване на резултатите от НВО 07.06.2022г. до 28.06.2022г.