Прием 1 клас

Добре дошли в СУ „Георги Измирлиев“, където традициите си дават срещи с модерността и иновативността!

Училището осъществява прием на ученици в първи клас, съобразно „Система от правила за електронен прием в І клас в основно училище и в средно училище в град Горна Оряховица”, публикувана на сайта на училището-изтегляне от тук... .

Прием за учебната 2024/2025 година

При нас ще намерите

 • Засилено изучаване на български език
 • Изучаване на чужд език-английски, испански  френски и руски език;
 • Участия в конкурси, олимпиади и състезания;
 • Просторни и уютни класни стаи, технологично оборудвана материална база
 • Отлични възможности за спорт и плувен басейн
 • Качествено обучение от мотивирани и висококвалифицирани преподаватели;
 • Целодневна организация на учебния ден- училището осигурява за всички целодневно обучение за всички желаещи ученици.
 • Безплатни закуски или плодове;
 • Електронен дневник и система от отзиви за прояви на учениците
 • Комуникация с родителите и актуална информация за училищния живот в уеб страницата на училището и страниците ни в социалните мрежи на Facebook и Instagram
 • Обща и допълнителна подкрепа от психолог, логопед 
 • Проектни дейности;
 • Дейности по интереси – предлагаме разнообразни дейности в областта на гражданското образование , здравното образование и здравословния начин на живот . Изкуства и култура, наука, техника и технологии , предприемачество , програмиране, дигитални умения,  креативност и иновативно мислене, спорт
 • Учебни екскурзии;
 • Избираеми учебни предмети
  • Български език и литература
  • Чужд език
  • Друг учебен предмет от учебния план на паралелката за годината
 • Медицинска помощ;

Модерната и сигурна среда в СУ „Георги Измирлиев“ се допълва от позитивна атмосфера за развитие на нови подходи в образователния процес и прилагането на иновативни методи за преподаване: развитие на умения, необходими за справянето в живота, включително и в извънредни ситуации, породени от пандемии; стимулиране на различни видове интелигентности от най-ранна ученическа възраст; въвеждане на нови технологии за развитието на модерно и високотехнологично образование; увеличаване на броя от интердисциплинарните и на проектно-базираните уроци.

 • За нас
  СУ „Георги Измирлиев“

  Мечтите се раждат, за да се сбъдват. Нашите ученици мечтаят смело. Развиват възприятията си с ранното иновативно обучение по гражданско образование Нашите учители им помагат с обич и грижа, с натрупване на разностранни познания да превръщат мечтите си в действителност.

 • Прием
  Първи клас

  Добре дошли, мили първокласници, Вашето детство ще има красивата светлина и пъстрота на нашето училище. Вашите учители ще бъдат Ваш пример за подражание, с протегнати ръце за съпричастност. Вашите родители ще бъдат спокойни, че учите и творите в обезопасена и модерна среда. На добър час!

Работим  за пълноценното развитие на учениците, като:

 • се учим на учене, но и творим красота свободни, без ограничения, в позитивна среда; спортуваме и се забавляваме;
 • се учим да прилагаме знанията и уменията в реалния живот;
 • се учим да живеем в толерантност и взаимно зачитане с околните, уважение и сътрудничество;
 • се учим да проявяваме активна гражданска съвест;
 • модернизираме образователната институция;
 • усвояваме принципите на здравословния начин на живот и емоционалната интелигентност.