Еразъм

Училище на бъдещето – между иновациите и традициите

Блог на проекта: https://schoolofthefute.blogspot.com

Ключова дейност 1-Проект „Разчупи стереотипите – СТЕМ обучение и приобщаващо образование чрез дигитални и игрови методи“-2019/2020 година

Представяне на проекта – Виж тук…

Блог на проекта: https://spiceupstereotypes.blogspot.com/

Ключова дейност 2 – Проект „Culture On The Stage“ – 2018/2020 година

Блог на проекта: – http://www.cultureonstage.com/

Ключова дейност 1 – Проект „The 4 Cs- Conflict, Communication, Creativity, Computers“ – 2018/2019 година

Блог на проекта: – https://the-fourks.blogspot.com/


Ключова дейност 2 – Проект „E-Treasure – My Lovely Europe“ – 2017/2019 година

Блог на проекта: – https://e-treasure2017.blogspot.bg/


Ключова дейност 2 – Проект „How to Prevent School Bullying of Students with Educational Needs“ – 2017/2019 година

Блогове на проекта:

http://stopbullyingsen.wordpress.com

https://senaensm.wixsite.com/bullyingofsen

https://www.youtube.com/channel/UCj0khyJ_byEEddDOzWE1dbA/featured?view_as=subscriber


Ключова дейност 2 – Проект „The Impact of consumerism on the Environment“ – 2017/2019 година

Блог на проекта: http://icerasmus.eu/


Ключова дейност 1 – „Разчупи формалното образование“ – 2017/2018 година

Блог на проекта: https://spiceupformal.blogspot.com/2017/05/blog-post.html


Ключова дейност 2 – Проект „The innovative European fusion of „Information, Communication and Technology“ and „Green Energy“ – 2016/2018 година

Блог на проекта:http://www.icgreen.eu/

Приключили проекти по програма „Коменски“ :

„Да съхраним миналото, да живеем в настоящето, да си представим бъдещето“

„Използване на филми и анимации в обучението за Европа“

„Младите-мост към бъдещето“

„Европа ни кара да я обичаме“