Еразъм

Alarm Rings for All of Us: Save Water!

Водата, която е незаменим елемент от живота, е ограничен и стратегически природен ресурс. Избрахме да работим по темата „Вода на научно ниво и по иновативен начин“, за да повишим научната мотивация на учениците.

Тъй като е известно, че в бъдеще няма да има изкуствени вещества, които да могат да заменят водата, значението й ще нараства с всеки изминал ден. В допълнение към технологиите, развиващи се успоредно с нарастването на населението, негативното въздействие на глобалните климатични промени върху водните ресурси, както и фактът, че водните ресурси не са разпределени хомогенно на земята, увеличават проблема с водата. Поради тази причина днес е необходимо да се обърне по-голямо внимание върху балансирано използване и разпределение на водата – разумно, с нови стратегии. С оглед на водната криза, която е един от най-важните глобални екологични проблеми на настоящия век, е важно да се води ефективна борба, за да се даде възможност за ефективно използване на валежите, които заемат много важно място по отношение на опазването на почвите и водите в сухите и полусухите райони. 99% от световните водни ресурси са солени. 1% е питейната вода под формата на подземни и повърхностни водоизточници. Изворните води, достигащи до градските линии, редовно се губят. Днес водните ресурси са все по-изчерпани. Променящите се климатични условия, смяната на сезоните и нарастващите екологични проблеми в този контекст водят до изчерпване на водните ресурси. Необходимо е да се регулира използването на водата. Ето защо е нужно да се пести от използването на вода. Съвместната работа на всички участници в проекта ще доведе до повишаване на информираността на обществото в местен и глобален мащаб.

Упражняването на езика е важна част от образованието. Използването на общ език за целта на проекта, ще позволи на участниците да подобрят уменията си за общуване, което е от съществено значение за гражданите, живеещи и взаимодействащи си в едно глобализирано общество. Учениците ще имат възможност да практикуват английски език и да подобрят способността си да го използват.

 

Връзки в социалните мрежи:

Facebook group

Instangram

Twitter

 

Училище на бъдещето – между иновациите и традициите

Блог на проекта: https://schoolofthefute.blogspot.com

Ключова дейност 1-Проект „Разчупи стереотипите – СТЕМ обучение и приобщаващо образование чрез дигитални и игрови методи“-2019/2020 година

Представяне на проекта – Виж тук…

Блог на проекта: https://spiceupstereotypes.blogspot.com/

Ключова дейност 2 – Проект „Culture On The Stage“ – 2018/2020 година

Блог на проекта: – http://www.cultureonstage.com/

Ключова дейност 1 – Проект „The 4 Cs- Conflict, Communication, Creativity, Computers“ – 2018/2019 година

Блог на проекта: – https://the-fourks.blogspot.com/


Ключова дейност 2 – Проект „E-Treasure – My Lovely Europe“ – 2017/2019 година

Блог на проекта: – https://e-treasure2017.blogspot.bg/


Ключова дейност 2 – Проект „How to Prevent School Bullying of Students with Educational Needs“ – 2017/2019 година

Блогове на проекта:

http://stopbullyingsen.wordpress.com

https://senaensm.wixsite.com/bullyingofsen

https://www.youtube.com/channel/UCj0khyJ_byEEddDOzWE1dbA/featured?view_as=subscriber


Ключова дейност 2 – Проект „The Impact of consumerism on the Environment“ – 2017/2019 година

Блог на проекта: http://icerasmus.eu/


Ключова дейност 1 – „Разчупи формалното образование“ – 2017/2018 година

Блог на проекта: https://spiceupformal.blogspot.com/2017/05/blog-post.html


Ключова дейност 2 – Проект „The innovative European fusion of „Information, Communication and Technology“ and „Green Energy“ – 2016/2018 година

Блог на проекта:http://www.icgreen.eu/

Приключили проекти по програма „Коменски“ :

„Да съхраним миналото, да живеем в настоящето, да си представим бъдещето“

„Използване на филми и анимации в обучението за Европа“

„Младите-мост към бъдещето“

„Европа ни кара да я обичаме“