Учебни планове за учебната 2023/2024г.

 

Начален етап Прогимназиален етап  Гимназиален етап
1а клас 5а клас 8а клас
1б клас 5б клас 8б клас
1в клас 5в клас 9а клас
 1г клас 5г клас 9б клас
2а клас 6а клас 10а клас
2б клас 6б клас 10б клас
2в клас 6в клас 11а клас
2г клас 6г клас 11б клас
3а клас 7а клас 12а клас
3б клас 7б клас 12б клас
3в клас 7в клас
3г клас 7г клас
4а клас
4б клас
4в клас