Методическо обединение-Български език и литература

„Знаеш, че си прочел добра книга, когато щом затвориш последната страница, се почувстваш, сякаш си изгубил добър приятел“, Пол Суини
Нашето филологическо семейство в СУ „Георги Измирлиев“ пази българския език като висша ценност, както за отделния ученик, така и за човешката общност. Българският език е мъдрост, а едно мъдро слово би оставило по-траен спомен от висок до луната паметник. За нас и нашите възпитаници родното слово е опора, завет и засвидетелства националната ни идентичност.
Вярваме, че чрез художествения свят на въздействащите и незабравими произведения, които се изучават в училище, ще изградим у учениците чувства на емпатия, духовна сила и ще бъдат възнаградени с мъдрост и прозрения.

 

Учителски състав

 • Благовеста Кукова
  Български език и литература
 •  Ивелина Русева
  Български език и литература
 • Йорданка Кушева
  Български език и литература
 • Мария Алипиева
  Български език и литература
 • Марияна Кирова
  Български език и литература
 • Росица Иванова
  Български език и литература

 

Цели и Задачи

 • Стремежът на МО през учебната 2021-2022 година е издигане на авторитета и активизиране на общественото присъствие на Средно училище „Георги Измирлиев“.

  Обучение според държавните образователни изисквания и държавните образователи стандарти.

  Осъществяване на ефективен учебно-възпитателен процес, дори в условия на ОРЕС – и постигане на езиковите,социокултурните и литературните компетентности по предмета.

  Усъвършенстване работата с талантливи ученици.

  По-високи резултати при учениците, изпитващи затруднения при усвояването на учебния материал по български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап предвид натрупаните пропуски при ОРЕС.

 • Високи резултати на седмокласниците и десетокласниците на НВО и дванадесетокласниците на ДЗИ.

  Участие на ученици в олимпиади и конкурси.

  Въвеждане на аспекти на проектно-базирано обучение по БЕЛ.

  Повишаване на квалификацията на учителите по български език и литература.

  По- висока мотивация на учениците за учене.

  Формиране у учениците на умения за търсене и намиране на реална връзка между получените знания и използването им в ежедневието.

  Усъвършенстване на комуникативните умения на учениците
  Плавен преход между начален и прогимназиален етап, между прогимназиален и гимназиален етап.