Физическо възпитание и спорт

Стремим се нашите ученици да получат физическо възпитание, което ще им позволи да разберат спорта и физическите упражнения като източник на персонално удовлетворение, грижа за тялото и равновесието на духа, като път и средство за преодоляване на опасностите като дрогата и скуката.

 

Учителски състав

 • Йордан Димитров
  Физическо възпитание и спорт
 • Мариета Чолакова
  Физическо възпитание и спорт
 • Миа Момъкова
  Физическо възпитание и спорт
 • Светлозар Баждаров
  Физическо възпитание и спорт

 

Цели и Задачи

 • Повишаване качеството на учебния процес чрез единство на обучение и възпитание за формиране на качествени знания, двигателна и здравна култура.

  Формиране на позитивно отношение към двигателната активност, умения за групови взаимодействия.

  Постигане на положителни промени в овладяването на трайни знания, умения и навици чрез усъвършенстване дейността на учителя.

 • Изучаване и прилагане на добри педагогически практики за ефективно преподаване и общуване с учениците. Възпитание на уважение и толерантност, самодисциплина и воля за победа.

  Разнообразна форма на проверка на знанията и уменията на учениците.

  Повишаване на квалификацията на учителите.