Методическо обединение-Изкуства и технологии

Обединението обхваща предметите музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество. Съгласно учебните програми на МОН, акцентът в обучението е върху развитието на творчески умения и оформяне на естетически вкус у учениците след овладяване на базисни теоретични и практически компетенции. В екипната дейност се залага на разработването на интердисциплинарни уроци, които да фиксират вниманието на учениците към общите за изкуствата проблеми.

 

Учителски състав

 • Гергана Рахнева
  Изобразително изкуство
 • инж.Кремена Янкова
  Технологии и преприемачестово, Информационни технологии
 • Красимира Караиванова
  Музика
 • Стелияна Христова
  Музика

 

Цели и Задачи

 • Повишаване качеството на учебно-възпитателния процес.

  Усъвършенстване организацията на учебния процес.

  Повишаване квалификацията и информираността на учителите.

  Да се усвои минимума от знания и умения от всички ученици, съобразно индивидуалните им темпове на развитие.

 • Използване на ефективни методи на преподаване и прилагане на придобитите нови знания

  Активиране, стимулиране и мотивиране на учениците съзнателно и целенасочено да овладеят учебния материал;

  Създаване на условия за самостоятелно достигане на нови знания;