Методическо обединение -Подкрепа

Методическо обединение „Подкрепа“ се стреми към запазване и поддържане на добрия психоклимат в училищната общност. Ежедневно се работи с ученици както от допълнителна, така и от обща подкрепа. Педагогическите специалисти от обединението редовно преминават различни квалификационни курсове.

 

Състав

 • Димитър Йосифов
  Психолог
 • Мариaна Дончева
  Психолог
 • Йорданка Илиева
  Логопед

 

Цели и Задачи

 • Повишаване качеството на подкрепа за личностно развитие.

  Усъвършенстване организацията на учебния процес.

  Поставяне индивидуалните особености на ученика в центъра на учебно-възпитателния процес
  чрез прилагане на комплексен подход при изграждане на личността му.

 • Непрекъснато повишаване информираността на специалистите.

  Съобразяване на учебната работа с цел успешно представяне на учениците на НВО.

Предвидени дейности

 • Изработване на обща коледна елха под формата на рисунка от децата със СОП
 • Отбелязване на баба Марта
 • Периодични групови дейности на децата със СОП
 • Участие на децата със СОП в различни детски рисувателни конкурси.
 • Отбелязваен на деня на детето 1ви юни