За учителите

Бланки на документи

Заявка от класен ръководител

Доклад на инцидент на свидетел

Противодействие на тормоза

План за дейността на училищния координационен съвет при СУ „Георги Измирлиев“за учебната 2021/2022г

План за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование