Образователни ресурси

Безплатни образователни ресурси от МОН

Министерството на образованието и науката (МОН) създаде онлайн каталог с над 10 500 безплатни образователни ресурса – уроци, видеоклипове, игри, софтуерни симулации и картинки. Те могат да се използват както самостоятелно от учителите, учениците и техните родители, така и да се комбинират за създаване на по-сложно учебно съдържание и по-интерактивни занятия.

Каталог

Обучение в електронна среда

Видео инструкции за работа с платформата Microsoft Teams:
Видео 1 – Влизане в Teams през браузър и инсталиране на десктоп версията
Видео 2 – Запознаване с възможностите, интерфейса и елементите на Teams

 

Електронно четими учебници

Електронни учебници – издателство Просвета
Електронни учебници – издателство Клет
Електронни учебници – издателство Изкуства
Електронни учебници – Издателство Бит и Техника
Електронни учебници – Домино

 

Платформи за видео уроци

Уча се
Видео уроци от издателство Клет
Видео уроци от издателство Просвета
МozaBook-Образователен презентационен софтуер за учители и ученици