Прием

Новини във връзка с дейностите по приема на ученици

 

Прием след 7. клас СУ „Георги Измирлиев“

Прием след 7. клас в двата утвърдени в СУ „Георги Измирлиев“ профила: „Чужди езици“ и „Природни науки“: – постоянно квалифициращи се и загрижени за успеваемостта на учениците учители; – обновена материална база по най-съвре�


 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

Уважаеми родители, Системата за прием в I клас ще бъде отворена от 10.00 ч. на 10.05.2021 г.(понеделник). Електронни заявления може да се подават от страницата на Община Горна Оряховица, на място в училище или директно от ту�


 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2021-2022г. Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници                                                     Срок: на  28 април 2021