Прием

  • СУ „Георги Измирлиев“

    Прием 1 клас
  • СУ „Георги Измирлиев“

    Прием 8 клас
  • СУ „Георги Измирлиев“

    Свободни места

Новини във връзка с дейностите по приема на ученици

 

Прием след 7. клас СУ „Георги Измирлиев“

Прием след 7. клас в двата утвърдени в СУ „Георги Измирлиев“ профила: „Чужди езици“ и „Природни науки“: – постоянно квалифициращи се и загрижени за успеваемостта на учениците учители; – обновена материална база по най-съвре�

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2021-2022г. Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници                                                     Срок: на  28 април 2021