Kвалификация

Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти от СУ“Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

 

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
STE(A)M- идеи, принципи, практически решения СУ“Георги Измирлиев“ 01.09.2023г. 10,00 ч. – 17.00 ч. „Школо Академия“ Тридесет и един

 

 

 

Тема на обучението

Място на провеждане Период на провеждане Начален час Обучителна организация

Брой педагогически специалисти

Проектно- базирано обучение СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

25.11.2022

26.11.2022

14,00 ч.

9,00 ч.

ШКОЛО Акдемия

Обучител: Василка Кочева

Двадесет и един
Реализиране на обучение по STEM и STEAM в началното училище и детската градина СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

21.01.2023 9,00 ч. ШКОЛО Академия

Обучител: Илияна Мирчева

Двадесет и четири
STE(А)М- идеи, принципи и практически решения СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

11.02.2023г. 9,00 ч. ШКОЛО Академия

Обучител: Ангел Ангелов

Двадесет

 

План за квалификацонната дейност 2022/2023г.

План за квалификацонната дeйност-изтегли

Информация за предстояща квалификация- изтегли