Информация за предстояща квалификация

Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти от СУ“Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
 Изкуствен интелект в помощ на учителя – изграждане на базови умения за работа СУ „Георги Измирлиев“ 22 –23.03.24г 13.30 часа на 22.03.2024г.

 

13,00 часа на 23.03.2024г.

ОРАК – ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД тридесет и двама

педагогически специалисти

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
 Класът/групата- как да ги управляваме и насочваме СУ „Георги Измирлиев“ 23 –24.02.24г 13.30 часа на 23.02.2024г.

 

13,00 часа на 24.02.2024г.

Сдружение „НАДЕЖДА – ЦРД“ Двадесет и един

педагогически специалисти

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
Майсторски клас:

„Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците“

 

Онлайн 02 – 03.12.23г 9,00 часа на 02.12.2023г.

 

15,00 часа на 03.12.2023г.

„Уча.се“ЕООД пет

педагогически специалисти

 

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
„Дигитална раница – разработване на интерактивни уроци и методически насоки в приложението им в образователната среда“.

 

Св.Св. Константин и Елена- хотел „Естрея Резиденс“ 09-10.12.2023г.. 12,00 часа на 09.12.2023г.

 

12,30 часа на 10.12.2023г.

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Четиридесет педагогически специалисти
Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
Специална образователна подкрепа за прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със специални образователни потребности във връзка с международната класификация за функционирането на човека.

 

Национален център за квалификация на педагогическите специалисти, гр. Банкя 16-18.10.2023г. 14,00 часа на 16.10.2023г.

 

12,30 часа на 18.10.2023г.

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ Двама педагогически специалисти

 

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Име на обучителната организация Брой педагогически специалисти
STE(A)M- идеи, принципи, практически решения СУ“Георги Измирлиев“ 01.09.2023г. 10,00 ч. – 17.00 ч. „Школо Академия“ Тридесет и един

 

 

 

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален час Обучителна организация Брой педагогически специалисти
Проектно- базирано обучение СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

25.11.2022

26.11.2022

14,00 ч.

9,00 ч.

ШКОЛО Акдемия

Обучител: Василка Кочева

Двадесет и един
Реализиране на обучение по STEM и STEAM в началното училище и детската градина СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

21.01.2023 9,00 ч. ШКОЛО Академия

Обучител: Илияна Мирчева

Двадесет и четири
STE(А)М- идеи, принципи и практически решения СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

11.02.2023г. 9,00 ч. ШКОЛО Академия

Обучител: Ангел Ангелов

Двадесет