Kвалификация

Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти

Тема на обучението

Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование

на

обучнтелната

организация

Брой на

педагогическите специалисти, заявили желание за участие

Практически умения за преодоляване на агресията и насилието в училище. Съвременни модели на комуникация е родители. гр. Банкя 01.06.2022г.-

03.06.2022г.

нцпкпс-

Банкя

Един

педагогически

специалист

 

План за квалификацонната дейност 2021/2022г.

План за квалификацонната дeйност-изтегли