Kвалификация

Информация за предстоящи обучения на педагогическите специалисти

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ 2022/2023г.

 

Тема на обучението

Място на провеждане Период на провеждане Начален час Обучителна организация

Брой педагогически специалисти

Проектно- базирано обучение СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

25.11.2022

26.11.2022

14,00 ч.

9,00 ч.

ШКОЛО Акдемия

Обучител: Василка Кочева

Двадесет и един
Реализиране на обучение по STEM и STEAM в началното училище и детската градина СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

21.01.2023 9,00 ч. ШКОЛО Академия

Обучител: Илияна Мирчева

Двадесет и четири
STE(А)М- идеи, принципи и практически решения СУ“Георги Измирлиев“

Конферентна зала

11.02.2023г. 9,00 ч. ШКОЛО Академия

Обучител: Ангел Ангелов

Двадесет

 

План за квалификацонната дейност 2022/2023г.

План за квалификацонната дeйност-изтегли

Информация за предстояща квалификация- изтегли