Механизъм за превенция наркотични вещества

МЕХАНИЗЪМ за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества –

Изтегли

 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СХЕМА: Система за прилагане на Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

Изтегли


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ-

Изтегли


Приложение 13 Структури, функционални задължения на институциите, които имат задължения в областта на превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества, в конкретика на подрастващите. Нормативна база.

Изтегли