Ръководство

СУ „Георги Измирлиев“ гр.Горна Оряховица-традиция, модерност за бъдещето!

  Успяваме, защото:

 • сме професионалисти и новатори – имаме цялостна визия за дългосрочното развитие на училището;
 • осигуряваме съвременни иновативни ресурси за учителите;
 • създаваме творческа и подкрепяща среда, безопасна и здравословна за училищната общност;
 • обменяме идеи в екип и планираме съвместно;
 • насърчаваме личностните умения на най-квалифицираните специалисти, опитни и вдъхновени.
 • Криси Аврамова
  Директор
 • инж.Йорданка Симеонова
  Зам. директор по учебната дейност
 • Петя Минкова
  Зам. директор по учебната дейност