Ръководство

СУ „Георги Измирлиев“ гр.Горна Оряховица-традиция, модерност за бъдещето!

Успяваме, защото:

 • сме професионалисти и новатори – имаме цялостна визия за дългосрочното развитие на училището;
 • осигуряваме съвременни иновативни ресурси за учителите;
 • създаваме творческа и подкрепяща среда, безопасна и здравословна за училищната общност;
 • обменяме идеи в екип и планираме съвместно;
 • насърчаваме личностните умения на най-квалифицираните специалисти, опитни и вдъхновени.
 • Криси Аврамова
  Директор
 • инж.Йорданка Симеонова
  Зам.- директор по учебната дейност
 • Йоланда Иванова
  Зам.- директор по учебната дейност
 • Телефон: 0618/20129

  Росен Манев
  Зам.-директор по административно-стопанска дейност