Проекти


 

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.


Сформирани клубове: 

1. „ИТ – Знайко 1“ – 1-2клас/ р-л на групата: Кремена Петърчева

2. „ИТ – Знайко 2“ – 1 клас/ р-л на групата: Десислава Костадинова

3. „ИТ – Знайко 3“ – 1-2клас/ р-л на групата: Кремена Петърчева


Документи:


Програма „Еразъм+“

Ключова дейност 1 – Проект „Разчупи стереотипите – СТЕМ обучение и приобщаващо образование чрез дигитални и игрови методи“ – 2019 – 2020 година

Представяне на проекта – Представяне на проект

Блог на проекта – https://spiceupstereotypes.blogspot.com/

Ключова дейност 2 – Проект „Culture On The Stage“ – 2018 – 2020 година

Уеб сайт на проекта – http://www.cultureonstage.com/

Ключова дейност 1 – Проект „The 4 Cs- Conflict, Communication, Creativity, Computers“ – 2018 – 2019 година

Блог на проекта – https://the-fourks.blogspot.com/

Ключова дейност 2 – Проект „E-Treasure – My Lovely Europe“ – 2017 – 2019 година

Блог на проекта – https://e-treasure2017.blogspot.bg/

Ключова дейност 2 – Проект „How to Prevent School Bullying of Students with Educational Needs“ – 2017 – 2019 година

Уеб сайт на проекта – http://stopbullyingsen.wordpress.com

https://senaensm.wixsite.com/bullyingofsen

https://www.youtube.com/channel/UCj0khyJ_byEEddDOzWE1dbA/featured?view_as=subscriber

Ключова дейност 2 – Проект „The Impact of consumerism on the Environment“ – 2017 – 2019 година

Уеб сайт на проекта – http://icerasmus.eu/

Ключова дейност 1 – „Разчупи формалното образование“ – 2017-2018 година

https://spiceupformal.blogspot.com/2017/05/blog-post.html

Ключова дейност 2 – Проект „The innovative European fusion of „Information, Communication and Technology“ and „Green Energy“ – 2016 – 2018 година

Уеб сайт на проекта – http://www.icgreen.eu/

Проект „Твоят час“ на МОН

За учебната 2017/2018 година по проект „Твоят час“ са сформирани 38 групи в различни направления.

За учебната 2016/2017 година по проект „Твоят час“ са сформирани 33 групи в различни направления.

Приключили проекти по програма „Коменски“ :

„Да съхраним миналото, да живеем в настоящето, да си представим бъдещето“

„Използване на филми и анимации в обучението за Европа“

„Младите-мост към бъдещето“

„Европа ни кара да я обичаме“