Училищен психолог

Анкета за проучване на нивото на тормоз и насилие в СУ „Георги Измирлиев“

Тази страница е подготвена за да сме полезни на Вас родители, учители  и ученици:

Седмица срещу насилието в училище -19-25 ноември

Златните принципи на Мария Монтесори за възпитанието на детето

За Вас родители – Професия – родител

Родители на тинейджъри, моля прочетете…

Деветдесет и девет начина да покажем на детето, че го обичаме

Езикът, по който детето ни говори

Развитие на децата 11-14-годишна възраст

Ефективна дисциплина

Децата се нуждаят от ограничения, за да растат щастливи

Действия при лошо поведение