Учителски състав

dsc_8049_640x427В училището работят 66 педагози, от които 16 – в начален етап, 21 – в прогимназиален етап, 15 – в гимназиален етап, 10 учители в ПИГ и 4 педагогически специалисти с ръководни функции. С придобита професионално квалификационна степен (ПКС) са: двама с І ПКС, двама  с ІІ ПКС, седем с ІІІ ПКС, двама с ІV ПКС и шест с V ПКС.