Откриване на учебната 2018/2019 година – 17.09.2018