Свободни места за ученици в паралелките от гимназиален етап за учебната 2016/2017 година

№ по ред

Паралелка Профил

Свободни места

1. IX Профил “Природоматематически” 0
2. X Профил „Чуждоезиков” 2
3. X Профил „Приодоматематически” 4
4. XI Профил „Чуждоезиков” 10
5. XI Профил „Приодоматематически” 0
6. XII Профил „Чуждоезиков” 6
7. XII Профил „Приодоматематически” 8

Учебници за учебна 2016/2017 година

VIIIа

Български език и литература Български език – изд. „Просвета”; Литература – изд. „Булвест”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA A1+; A2+; B1+  изд. EXSPRESS PUBLISHING
Математика изд. „Архимед”
Информационни технологии изд. „Нова звезда“
Музика изд. „Просвета”
Изобразително изкуство

VIIIб

Български език и литература Български език – изд. „Просвета”; Литература – изд. „Булвест”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA A1+; A2+; B1+  изд. EXSPRESS PUBLISHING
Математика изд. „Архимед”
Информационни технологии изд. „Нова звезда“
Музика изд. „Просвета”
Изобразително изкуство

Забележка: Учебникът по английски език може да бъде закупен със заявка или от ученици от предходните класове. Учебните тетрадки към учебника по английски език се поръчват общо за целия клас от преподавателя.

VIIIв

Български език и литература Български език – изд.„Просвета”; Литература – изд. „Булвест”
Английски език HELLO!!! – изд.„Просвета”
Математика изд. „Архимед”
Информационни технологии изд. „Нова звезда“
Музика изд.„Просвета”
Изобразително изкуство
История и цивилизация Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 8 клас, изд.”Булвест”
Биология и здравно образование Учебник за 8 клас, изд.”Булвест”
Физика и астрономия Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”

IXа

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Диоген”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 изд. EXSPRESS PUBLISHING
Немски  език
Математика изд. „Архимед”
Информатика изд. „Нова звезда“
Информационни технологии изд. „Нова звезда“
История и цивилизация Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 8 клас, изд.”Булвест”
Психология и логика Учебник за 9 клас, изд.”Екстрем”
Биология и здравно образование Учебник за 8 клас, изд.”Булвест”
Физика и астрономия Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 8 клас, изд. „Просвета”
Музика Учебник за 9 клас, изд. „Просвета”
Изобразително изкуство
ЗИП Химия и опазване на околната среда Учебник за 9 клас, изд. „Анубис” ПП

Xа

Български език и литература Български език – изд. „д-р Иван Богоров”; Литература – изд.  „Анубис”; Христоматия по литература – изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 + изд.EXSPRESS PUBLISHING
Испански език ENCUENTROS 1- изд.”Просвета”
Математика изд. „Архимед”
Информатика изд. „Нова звезда“
Информационни технологии изд. „Изкуства“
История и цивилизация Учебник за 9 клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 9клас, изд.”Булвест”
Етика и право Изд. „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 9 клас, изд.”Булвест” ЗП
Физика и астрономия Учебник за 9клас изд.”Булвест”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 9 клас изд.”Анубис” ЗП

Xб

Български език и литература Български език изд. „д-р Иван Богоров”; Литература, изд.”Диоген”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 + изд.EXSPRESS PUBLISHING
Немски  език
Математика изд. „Архимед”
Информатика изд. „Нова звезда“
Информационни технологии изд. „Изкуства“
История и цивилизация Учебник за 9 клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 9 клас, изд.”Булвест”
Етика и право изд. „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 9 клас, изд.”Булвест” ЗП и ПП 9 клас
Физика и астрономия Учебник за 9 клас, изд.”Булвест”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 9 клас, изд.”Анубис” ПП

XIа

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA С1 изд.EXSPRESS PUBLISHING
Испански език ENCUENTROS 2 – изд. „Просвета“
Математика изд. „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 10. клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 10. клас, изд.”Булвест”
Философия Изд. „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 10. клас, изд. „Просвета” ЗП
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, изд.”Булвест”
Химия и опазване на околната среда Учебник за 10. клас, изд.”Анубис”ЗП
ЗИП Информационни технологии изд. „Просвета“

XIб 

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA B2 + изд.EXSPRESS PUBLISHING
Немски език
Математика изд. „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 10. кла,с изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 10. клас, изд.”Булвест”
Философия Изд. „Анубис”
Биология и здравно образование Учебник за 10. клас, изд. „Просвета” ПП
Физика и астрономия Учебник за 10. клас, изд.”Булвест
Химия и опазване на околната среда Учебник за 10. клас, изд.”Анубис”ПП
ЗИП Информационни технологии изд. „Просвета“

XIIа

Български език и литература Български език изд. „Анубис”; Литература изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA С1+изд.EXSPRESS PUBLISHING
Испански език Nuevo Ven 3, изд. Edelsa
Математика изд. „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 11. клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 10. клас, изд.”Булвест”
Свят и личност Изд. „Анубис”
Физика и астрономия Няма учебник
ЗИП Информационни технологии Няма учебник

XIIб

Български език и литература Български език – изд. „Анубис”; Литература – изд. „Анубис”
Английски език UPSTREAM FOR BULGARIA С1изд.EXSPRESS PUBLISHING
Немски език
Математика изд. „Архимед”
История и цивилизация Учебник за 11. клас, изд. „Просвета”
География и икономика Учебник за 10. клас, изд.”Булвест”
Свят и личност Изд. „Анубис”
Физика и астрономия Няма учебник
ЗИП Биология и здравно образование Учебник за 11. клас, изд.”Гея Либрис”
ЗИП Химия и опазване на околната среда
ЗИП Информационни технологии Няма учебник