ВАЖНО!

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че във връзка с влизане в сила на Закона за предучилищно и училищно образование от 01.08.2016 г. името на училището е

Средно училище „Георги Измирлиев“.