Изложба в памет на Васил Левски

С изложба, посветена на Васил Левски, учениците от групите на целодневна организация отбелязаха 146-годишнината от гибелта му.
Децата почетоха делото на Апостола, като изработиха графични и живописни портрети, информационни табла и лапбук папки.
Творчеството на учениците може да бъде разгледано в периода 18.02 – 22.02. 2019г. във фоайето на СУ ,,Г. Измирлиев“.

Снимки

Съобщение

Уважаеми родители,

Предстоящите родителски срещи ще се проведат по график както следва:

І – ІV клас – 12.02.2019 година (вторник) от 17,30 часа.

Клас Стая Клас Стая Клас Стая Клас Стая
Iа 103 IIа 205 IIIа 307 IVа 207
Iб 102 IIб 305 IIIб 306 IVб 206
Iв 208 IIв 304 IIIв 302 IVв 308
Iг 101 IIг 301 IIIг 204 IVг 202

V – VІ и VІІв клас – 13.02.2019 година (сряда) от 17,30 часа.

Клас Стая Клас Стая Клас Стая
Vа 105 VIа 312 VIIа 316
Vб 98 VIб 313 VIIб 203
Vв 108 VIв 314 VIIв 317
Vг 109 VIг 318 VIIг 210

VІІІ – ХІІ клас – 13.02.2019 година (сряда) от 17,30 часа.

Клас Стая Клас Стая Клас Стая Клас Стая Клас Стая
VIIIа 217 IXа 213 Xа 212 XIа 216 XIIа 310
VIIIб 218 IXб 214 Xб 211 XIIб 311