ДА ИГРАЕМ НА ТЕАТЪР

Новини

„ДА ИГРАЕМ НА ТЕАТЪР” е новата инициатива  на ІІІ б клас с класен ръководител Лидия Блажева.  Децата прочетоха любимите си приказки, изработиха декорите и изявиха своите артистични заложби.

Снимки