Учителите в СУ „Георги Измирлиев“ усвояват неформални методи на обучение

Новини

Преподаватели в начален, прогимназиален и гимназиален етап участваха в обучение за въвеждане на  неформални методи в часовете.

Обучението е част от програмата на проект „Разчупи формалното образование”, по програма „Еразъм+“ КА1, сектор „Училищно образование”.

Беше обяснена същността на неформалното образование, както и с какво то се отличава от формалното и аформалното образование, а също и неговите слаби и силни страни. Бяха представени различни методи за неформално образование. Учителите участваха активно в дейности по програмата, като показаха отлични умения за работа в екип и бързо вземане на решения.

Проектът „Разчупи формалното образование” беше разработен от екип учители от СУ„Георги Измирлиев“ и одобрен за финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси миналата година. Той е с продължителност 12 месеца и има за цел да повиши знанията и уменията на учителите за използване на неформални методи на обучение и да повиши мотивацията на учениците. Участниците в проекта ще се стремят да направят по-популярен този начин на преподаване и учене сред общността в региона и сред учители от цялата страна.

 

Презентация: http://prezi.com/pnyqseoehfvl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Снимки