Съвместен урок по четене на тема „Пролетни празници“ – I в – IV в клас

На 28.03.2018г. във връзка с четивната грамотност на учениците от начален етап се проведе съвместен урок с учениците от Ів и ІVв клас на тема „Пролетни празници“.

Децата от двата клас четоха от презентационни слайдове информация, легенди. Бяха засегнати всички пролетни празници.

С прочита учениците се заредих с приятни емоции.

Снимки