Бинарен урок

На 26.02.2019 г. в СУ „Георги Измирлиев” се проведе бинарен урок по география и икономика тема „Виртуален магазин – произведено в Северна Америка” и изобразително изкуство на тема „Лого”.

Учениците от 6.в клас, под ръководството и с помощта на своите учители – г-жа Санка Аврамова и д-р Димо Иванов, представиха пред г-жа Криси Аврамова – директор на училището, уменията си да работят в екип. Урокът започна с разделянето на учениците на 4 групи, припомняне на основните понятия, които са необходими за формиране на ключовите компетентности и междупредметните връзки.

Учителката по география и икономика представи съветите и стъпките на специалистите за създаване на виртуален магазин. Учителят по изобразително изкуство показа на интерактивната дъска и обясни на децата как да изработят лого на своите фирми /онлайн магазини/.

Шестокласниците имаха възможност да работят по групи, да изработят лого и реклами на стоките и да представят своите решения. Всяка група показа знания, умения, диалог, толерантност, учтивост и активност.

Госпожа Криси Аврамова благодари на учениците и учителите за урока и идеята за провеждането му.

Най-хубавото от всичко бяха усмихнатите лица на децата и желанието за още такива уроци.