Наградени ученици от математическото състезание „Европейско кенгуру” – 19.03.2016 година

 1. Виктор Миленов Иванов – 2а клас 1-во място с преподавател – Славка 20160325_090005_800x450Стефанова
 2. Кристияна Светославова Стоянова – 2а клас 1-во място с преподавател –Славка Стефанова
 3. Радостин Цвятков Байчев -1б клас 2-ро място с преподавател – Лидия Блажева
 4. Мартин Илиев Николов – 2а клас 2-ро място с преподавател – Славка Стефанова
 5. Йоана Миткова Дряновска – 3а клас 2-ро място с преподавател – Милена Иванова
 6. Ивайло Светлозаров Стефанов – 2а клас 3-то място с преподавател-Славка Стефанова
 7. Ива Стефанова Стефанова – 2б клас 3-то място с преподавател – Йоланда Иванова
 8. Кристина Христофорова Койнакова – 2б клас 3-то място с преподавател – Йоланда Иванова
 9. Виктор Веселинов Веселинов – 5а клас 3-то място с преподавател –Мария 20160325_090106_800x450Димитрова

Грамоти за достойно представяне получиха и учениците:

 1. Мартин Стелиянов Костадинов -1б
 2. Боряна Красимирова Петрова – 2б
 3. Александрина Юриева Йорданова – 2в
 4. Александра Атанасова Нямова – 3а
 5. Кристиян Димитров Атанасов – 3б
 6. Данаил Илиев Николов – 5а
 7. Борис Даниелов Иванов – 5а
 8. Полина Димитрова – 5а