Урок в училищната библиотека

Новини

На 28.11.2017г. учениците от ІІв клас посетиха училищната библиотека.

С голям интерес и внимание изслушаха напътствията и наставленията на госпожа Данкова. Прочетоха Молбата на Книжката и като бъдещи читатели обещаха да я изпълнят.