За зрелостниците

ДЗИ – представители на родители

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна

Държавни зрелостни изпити:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ

23.05.2018 г. – втори ДЗИ

 

Начало на втория учебен срок:

07.02.2018 г.

 

Край на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)

 

ВАЖНИ ДАТИ!

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) –05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до до 18.05.2018г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2018г

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на ДЗИ 2016

21.05.2018г. – Български език и литература;

23.05.2018г. – II ДЗИ

5.) Оценяване на изпитните работи – 25.05.2018г. – 08.06.2018г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 13.06.2018г.

 

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ (държавен зрелостен изпит) – 02.07.2018г. – 13.07.2018г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 24.08.2018г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –  24.08.2018г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на ДЗИ 2016

28 август, 2018г. – Български език и литература; 29 август, 2018г. – II ДЗИ

5.) Оценяване на изпитните работи – 29.08.2018г. – 07.9.2018г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2018г.