Почистване на двора на училището – инициатива на VІа клас

На 14 юни 2019г учениците от 6а клас при СУ „Г.Измирлиев“ с класен ръководител Кремена Петърчева завършиха учебната година с последната инициатива, след проведени два благотворителни базара в помощ на Кристия Кирилова и Никол Владкова, почистване на училищния двор. Въоръжени с метли, лопати, чували и много усмивки, те показаха на своите съученици, учители и съграждани, че да се потрудят ЗАЕДНО освен че е забавно е урок за обществото как обединението под една идея и реализацията и, ни прави по-добри едни към други, сплотява хората и изгражда трудови навици. Най-накрая пицата и тортата се оказаха много вкусни!

Проект „Разчупи стереотипите – STEM обучение и приобщаващо образование чрез дигитални и игрови методи” по програма „Erasmus+”

Нов проект за обучение на педагогическите специалисти стартира в СУ ”Георги Измирлиев” към програма „Erasmus+”.

Основната дългосрочна цел на институцията е превръщането й в иновативно училище, което да е център за модерно и качествено образование.  Ръководството на училището е заложило като основна приоритетна задача: модернизация на базата от една страна и квалификация на педагогическите специалисти от друга, която да обогатява знанията и компетенциите  за ползване на дигиталните ресурси в обучението, да внедрява поетапно нови инструменти и платформи, които ще променят времето за работа в класната стая и да се персонализира ученето за всеки един ученик.

Новият проект, разработен от училището, е: „Разчупи стереотипите – STEM обучение и приобщаващо образование чрез дигитални и игрови методи”. Той предвижда осем педагогически специалисти да бъдат обучени във Франция, Италия и Гърция.

Темите, по които ще бъдат обучени специалистите са:

„Проектно-базирано обучение в класната стая”, „Дигитално обучение, основано на игри”, „Въведение в кодирането и роботиката с Arduino”, „Проектиране на приобщаващи образователни среди”

Участието в обучителните дейност цели да се повишат компетенциите за междудисциплинарно преподаване и обучение с помощта на облачно съдържание, геймификацията в обучението, използването на отворени образователни ресурси; да се интегрират поетапно в различните етапи на образование проектно-базираното обучение по различни учебни предмети, запознаване и интегриране на европейския опит в ползване на софтуера на Arduino.

Педагогическите специалисти да придобият нов опит в разработване и прилагане на нови образователни платформи и програми за ефективно приобщаване на ученици със специални образователни потребности, мотивация и стратегии за сътрудничество при работа с деца в риск.

През новата учебна година педагогическите специалисти, участвали в обученията ще стартират поредица от вътрешноинституционални квалификации и интегриране на иновациите в учебния процес.

Обявление за процедура

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“.

„Румени черги” насред мегдана в Арбанаси

Момичетата от Ателие по Тъкачество посрещнаха празника на детето под народните ритми на Националния фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”.

В интервю с медийния партньор Българско национално радио малките тъкачки представиха своя занаят,който съхраняват в СУ ,,Георги Измирлиев”.

„Занаятът ни беше предаден от г-жа Румена Димитрова, а ние дарихме уменията си като подарък на децата за 1-ви юни”.

Снимки

Посещение на 1.б клас в Технологичен кабинет

На 28.05.2019г. учениците от 1.б и 9.б клас проведоха съвместен интерактивен урок в новооткрития Технологичен кабинет. Деветокласниците представиха на малките ученици системите в човешкия организъм и ги включиха в 3D анимациите. Първокласниците разказаха за здравословното хранене, с което показаха, че знаят как да се хранят правилно и да израснат здрави и силни. Големите ученици им показаха как се гледа под микроскоп и им направиха демонстрация в лабораторията на атрактивни опити и химически реакции. Първокласниците останаха изключително доволни от видяното и пожелаха следващата година отново да посетят Технологичния кабинет и да присъстват на други демонстрации.

Снимки

Посещение на 1.а клас в Общинска библиотека гр. Горна Оряховица

В навечерието на своето завършване, учениците от 1.а клас на СУ “Георги Измирлиев“ направиха още една крачка по пътя на знанието. Заедно със своите учители г-жа Стефанова и г-жа Геранлиева, те посетиха детския отдел на Общинска библиотека гр. Горна Оряховица, на която станаха и достойни членове. Децата имаха възможност да се докоснат до голямото разнообразие от детска литература. Научиха за реда, по който се подреждат произведенията и видяха книгите, които трябва да прочетат през лятната ваканция. Любознателните малчугани чуха молбите на книгата и обещаха да ги спазват. Рецитираха “Стихотворение за доброто“ и четоха непознати текстове. Всички получиха читателски дневници, в които да записват своите впечатления от прочетеното. В края на срещата дариха за всички малки читатели на библиотеката вечните истории за Хитър Петър и ръчно изработени книгоразделители.

Снимки