ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС НА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

На фокус

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

НА УЧЕБНАТА 2021-2022г.

 1. Информационна родителска среща с родителите на бъдещите първокласници

                                                    Срок: на  28 април 2021г. от 17.30 часа

 1. Дни на отворените врати в СУ“Георги Измирлиев“

                                                     Срок: 29 и 30 април 2021г.

 1. Подаване на заявление по образец за постъпване в СУ”Георги Измирлиев” чрез електронна система на Община Горна Оряховица.

                                                    Срок: – първо класиране:

 • Начална дата на отваряне на системата:10 май 2021г. –  от 10,00 часа
 • Крайна дата на затваряне на системета: 18 май 2021г. – до 23,59 часа
 • Дата на класиране: 26 май 2021г. –  до 17,00 часа
 • Начална дата на записване в училището: 1 юни 2021г.-   от   9,00 часа
 • Крайна дата на записване в училището : 10 юни 2021г.-   да 17,00 часа

 

   При наличие на незаети места се организира второ класиране                        

                                                      Срок: – второ класиране:

 • Начална дата на отваряне на системата:15 юни 2021г. –  от 10,00 часа
 • Крайна дата на затваряне на системета: 21 юни 2021г. – до 23,59 часа
 • Дата на класиране: 23 юни 2021г. –  до 17,00 часа
 • Начална дата на записване в училището: 24 юни 2021г.-   от   9,00 часа
 • Крайна дата на записване в училището : 30 юни 2021г.-   да 17,00 часа

 Родителски срещи по класове с родителите на първокласниците за учебната 2020/2021 г. по класни стаи

                                                      Срокна 24.06.2021 г. от 17.30 ч.

                                                                     на 08.09.2021 г. от 17.30 ч.

     Класни стаи:

 •          I“а“ клас – Стая № 205
 •          I“б“ клас – Стая № 102
 •          I“в“ клас – Стая № 103
 •          I“г“ клас – Стая № 101

Критерии за класиране на първокласниците чрез електронната система на Община Горна Оряховица

 Водещ критерий за прием в първи клас е близост до училището по постоянен или настоящ адресПри спазване на този критерий децата, за които е подадено заявление,  се разделят в следните групи:

1.1. Първа група:        Адрес, който не е променян в последните три години. Деца, чиито братя или сестри до 12- годишна възраст се обучават в училището

1.2. Втора група:        Адрес, който е променян през последните една – три години, предхождащи датата на подаване на заявлението.

1.3. Трета група:          Адрес, който е променян в рамките на една година.

1.4. Четвърта група:    Адрес, който е извън гр. Горна Оряховица към  деня на подаване на заявлението.

При разпределяне на групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по- благоприятен за класиране на ученика.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат деца от първа група, а след това от следващия по реда групи.

 

В случай, че броят на децата  надхвърля броя на местата, определени в училищния план-прием, децата се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

Критерий  №  1 –   Дете с трайни увреждания над 50% – 30т.

Критерий  №  2 –   Дете на с един или двама починали родители  –  30т.

Критерий № 3 – Други деца от семейството, обучаващи се в училището над 12- годишна възраст – 100т.

Критерий  №  4  –  Дете от семейство с повече от две деца – 20т.

Критерий №  5  – Поредност на желанието  / едно дете може да кандидатства за до четири училища/ :

5.1. – Първо желание –        50т.

5.2. –  Второ желание –       40т.

5.3. –  Трето желание  –       30т.

5.4. –  Четвърто желание  – 20т.

Всички заявени критерии е необходимо да са актуални към момента на регистрация.

Критериите се доказват със съответните документи / копие и оригинали за сверяване/.

При установени несъответствия детето няма да бъде записано, отпада от приема и може да участва в следващи класирания.

Необходими документи за записване на първокласниците

 1. Заявление – образец от системата за електронен прием.
 2. Копие от документ за самоличност на родител и оригинал за сверяване.
 3. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване.
 4. Оригинал на документ на удостоверение за завършена подготвителна група, издаден от детската градина, която е посещавало детето.

/ Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят декларира това обстоятелство чрез бланка – образец на училището /

 1.  Копие и оригинал за сверяване от ТЕЛК/ НЕЛК, ако детето е с трайни увреждания над 50 %.

Криси Амрамова,

Директор на СУ“Георги Измирлиев“,гр. Горна Оряховица

18 март – Световен ден на рециклирането в СУ „Георги ИЗМИРЛИЕВ“

На фокус

Четвъртокласниците отбелязаха днешния символичен ден с работа по проект на тема „Recycling“ по предмета английски език. Обсъжданата тема е разделно събиране на отпадъци. Децата знаят, че хранителните отпадъци използваме за храна на птичките в двора на училището, за които майсторят къщички от рециклирани материали.

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас

На фокус

Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“ , проведено на 18.03.2021 г., на темите за учениците от първи, втори, трети и четвърти клас

Днес отбелязваме Световния ден за рециклиране

На фокус

На 18 март в СУ „Георги ИЗМИРЛИЕВ“ отбелязваме световния ден за рециклиране. Със своя инициатива се включиха учениците от 2.в клас, участници в проектно базирано обучение по гражданско образование с ръководители г-жа Кремена Енчева и г-жа Силвия Стойнева. Представяме някои крайни продукти от работилнички по преизползване на пластмаса, метал, стъкло и хартия. Учениците бяха възхитени от идеите, включени в наръчника „Уроци по рециклиране“, почувстваха се значими и пораснали, вживяха се в ролята на настоящи и бъдещи защитници на опазването на чистотата в природата и селището, в което живеем. Пожелаха да продължат с уроците по рециклиране и сами дадоха идеи какви материали (ролки от кухненска или тоалетна хартия, пластмасови или картонени чинийки, кори за яйца, метални и пластмасови капачки, буркани, пластмасови шишета и др.) биха могли да преизползват и какви предмети ще успеят да изработят от тях. Идеите се обединиха около създаване на забавни игри за свободното време и през междучасията. Създадоха и свой приятел – Бутилкобот, игра Морски шах, Веселата азбука, Мини баскетбол, Весел лабиринт, Часовник, цветни пана за украса на класната стая. Предизвикахме учениците да мислят за начини, по които могат да рециклират и у дома . Смятаме, че инициативите и дейностите, които предлага сдружение „БГ Бъди активен“ на българските училища, са изключително значими и полезни, особено за по-малките ученици. Нашата мисия е не само да образоваме и да възпитаваме, но и да изграждаме и развиваме активна гражданска позиция за едно по-добро и по-чисто бъдещо Утре.

Янислав Цачев с повиквателна за националния отбор

На фокус

Юношата на ОФК „Локомотив“ (ГО) Янислав Цачев получи повиквателна за тренировъчния лагер на юношеския национален отбор на България до 19 г. (родени 2003 г.) в гр. Правец.

Седемнадесетгодишният полузащитник Янислав Цачев е първият юноша на клуба с подписан дългосрочен професионален договор от лятото на 2020 г. Родителите и младият футболист предпочетоха той да остане в родния клуб, като отхвърлиха офертата на състезаващия се серия „Б“ италиански футболен клуб „Новара“.
Стратегията на клуба за налагане на местните юноши в първия отбор дава резултат, заради добрата работа на спортно-техническия директор Георги Иванов и щаба му, както и в ДЮШ на ОФК „Локомотив“ (ГО).

Тежката реформа започнала клуба вече дава своите резултати, което показва, че ОФК „Локомотив“ (ГО) е в правилния коловоз!

Пореден национален успех по изобразително изкуство

На фокус

Началото на новата седмица дойде с добра новина за СУ „Георги Измирлиев“. Рисунката на Елизабет Цветанова Иванова, ученичка от 5. в клас на Гимназията, е класирана на трето място в националния конкурс „Нарисувай историята“.

Сложната композиция, ярките цветове и умелата игра със светлосянката издават старанието и вниманието на младата авторка, вдъхновена от героичното минало на нашия народ.

Поздравяваме я за достойното ѝ представяне!

Бъдещите медици на СУ „Георги Измирлиев“

На фокус

Снежното утро днес започна с пролетни емоции, произведени от нашите специални гости – доц. Диана Димитрова, д.пс., директор филиал Велико Търново на медицински университет – Варна и нейните колеги второкурснички от специалност „Акушерка“. Прекрасните ни дванадесетокласници – бъдещи лекари, стоматолози, фармацевти, акушерки, медицински сестри, кинезитерапевти – се включиха в представянето и последвалите демонстрации, в оживената дискусия, чийто двигател беше самата доц. Димитрова.

Нашите ученици получиха от скъпите гости изчерпателна информация за всички специалности на МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и филиала му във Велико Търново. След това имаха възможността да се научат да държат правилно новородено бебе, както и да влязат в ролята на медици, които вземат кръв от вена (естествено от опитна установка). Освен това нашите дванадесетокласници демонстрираха отлични познания по въпроси от кандидатстудентския тест, което е отличен атестат за преподавателите им по биология и химия: г-жа Диляна Грозева, г-жа Галина Кънчева и г-жа Галина Иванова.

Доц. Димитрова и доц. д-р Куцаров – ръководител Катедра по здравни грижи във филиал Велико Търново, са вече приятели на СУ „Георги Измирлиев“. Предстоят ни още срещи и обучения с тях и студентите им, защото освен изключителни специалисти в областите си, те са хора с големи сърца, достойни да обучават бъдещи медици.

Когато учим, се забавляваме

На фокус

Не винаги количествения показател на “завоюваните” първи места в различни състезания от едно училище са израз на радостта и свободния дух на неговите ученици.
В СУ “Георги Измирлиев” радостта идва от ученето, съчетано със забава, изразяваща емоционалната интелигентност на питомците ни.
През седмицата учениците от 4.a и 4.в класове, които след три месеца завършват начален етап на образование и се превръщат в прогимназисти, показаха знания и щастие в часовете по Български език и литература и по Човекът и природата. Приказките оживяха в библиотеката на Гимназията, а технологичният кабинет и лабораторията се превърнаха в любимо място за младите естествоизпитатели.

В училищната библиотека се чуваше звънък смях и четвъртокласниците се надпреварваха да покажат на г-жа Милена Иванова, на г-н Евгени Иванов, на г-жа Даниела Данкова и на заместник-директорите колко добре познават и обичат героите от световната приказна съкровищница.
Четвъртокласниците от “в” паралелка под вещото ръководство на г-жа Галина Иванова и на класния им ръководител Мая Иванова показаха отлично усвоени практически знания по темата “Жизнени процеси при различни температури”.

Изводът на четвъртокласниците беше кратък, но краснoречив: “Гимназията е най-якото място за учене!”