Съобщение

След трети етап на класиране и записване в паралелка с профил „Чужди езици“ в VІІІ клас има едно свободно място. Подаване на заявление за класиране и записване може да се направи до 01.09.2017 година.

Представяне на препис на „История славянобългарска“ в Исторически музей гр. Горна Оряховица

През месец май 2017 година в Исторически музей гр. Горна Оряховица се проведе среща  на Йордан Карастоянов от село Поликрайще и ученици от СУ „Георги Измирлиев“ и ПГЕЕ „М.В. Ломоносов“. Срещата беше посветена на История славянобългарска и нейните преписи.

Хобито на Йордан Карастоянов  е да прави преписи на възрожденски книги, в товова число и на Паисиевата история. Той разказа и показа на присъстващите техниката на своята работа. А учениците от  нашето учениците  с гордост показаха направиният от тях първи препис на История славянобългарска в град Горна Оряховица.

Нови възможности пред Гимназията като член на асоциацията на Кеймбридж училищата в България

На 29.06.2017г. ученици от СУ “Георги Измирлиев“ участваха в Kangaroo Global Linguistics. Това е състезание по английски език от международна величина. Провежда се за първа година в България под егидата на Асоциацията на Кеймбридж училищата и е отворено за всички ученици от 8 до 18 годишна възраст. Двамата финалисти на национално ниво с най-високи резултати и един учител ще гостуват на Global Winner Event на разноски на домакините през септември в Гърция.

От тази година СУ “Георги Измирлиев“ официално е член на Асоциацията, която за 10 години се превърна в значим фактор за чуждоезиковото обучение в България. Членството в Асоциацията на Кеймбридж училищата дава редица предимства на учениците на Гимназията- участие в национални и международни състезания по чужд език, както и отлична подготовка за сертификатите на Кеймбридж. Освен това Асоциацията дава многобройни  възможности за повишаване квалификацията на учителите чрез семинари и обучения.

На 30 април Петя Минкова и Елица Билева взеха участие в извънредно заседание на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България“, на което бяха взети важни решения във връзка с бъдещите планове на Асоциацията. През изминалата седмица започна поредица от нови квалификационни курсове за учители и директори, организирани с подкрепата на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

СУ “Георги Измирлиев“ е с традиции в чуждоезиковото обучение, за което говорят резултатите от множество състезания и олимпиади, част от които са Състезанието зa творческо писане, Spelling Bee, Националната олимпиада по английски език. Учениците показаха отлични резултати на ДЗИ и Национално външно оценяване.

Като член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България се очаква СУ “Георги Измирлиев“ да стане домакин на редица национални и международни състезания и събития.