Учители от СУ „Георги Измирлиев“ превръщат културни институции в класни стаи

Източник: Учители от СУ „Георги Измирлиев“ превръщат културни институции в класни стаи