Твоят час

2017/2018 учебна година

  English is fun с ръководител Валентина Тодоранова

  Love 2 learn с ръководител Милена Гърчева

  Аз играя хандбал 1 с ръководител Мариета Чолакова

  Аз играя хандбал 2 с ръководител Мариета Чолакова

  Ателие-Тъкачество 1 с ръководител Румяна Димитрова

Ден на занаятчиите

На 12 декември се чества празника на свети Спиридон, който се счита за покровител на занаятчиите.

С ритуал, останал от времето на Възраждането, децата от ателиетата по тъкачество отпразнуваха Деня на занаятчиите.

Петима нови майстори-тъкачи получиха своите майсторски свидетелства.

Снимки

  Ателие-Тъкачество 2 с ръководител Румяна Димитрова

Ден на занаятчиите

На 12 декември се чества празника на свети Спиридон, който се счита за покровител на занаятчиите.

С ритуал, останал от времето на Възраждането, децата от ателиетата по тъкачество отпразнуваха Деня на занаятчиите.

Петима нови майстори-тъкачи получиха своите майсторски свидетелства.

Снимки

  В света на математиката с ръководител Надка Долнооряхова

  В света на химията с ръководител Галина Кънчева

  Да преодолеем трудностите по български език и литература в 7 клас – Благовеста Кукова

  Да преодолеем трудностите по български език и литература в 6 клас с ръководител Благовеста Кукова

  Да успеем заедно с ръководител Мария Димитрова

  Език без граници с ръководител Полина Йорданова

  Езикова и литературна култура с ръководител Росица Иванова

  Езикова подготовка с ръководител Марияна Кирова

  Езикови и литературни компетентности с ръководител Благовеста Кукова

  Заедно можем повече с ръководител Валентина Дамянова

  Занимателна граматика с ръководител Росица Иванова

  Здравословен начин на живот с ръководител Диляна Грозева

  Йога и медитация с ръководител Николай Величков

  Красотата на детската песен с ръководител Аспарух Костов

На 30.01.2018г. три от групите по интереси по проекта „Твоят час“: музикално студио „Акорд“ с ръководител Йоланда  Иванова, вокална група „Красотата на детската песен“ с ръководител Аспарух Костов и „Млад  художник“ с ръководител Димо Иванов зарадваха най-малките ученици от училището със своята изява, наречена  „Зимна  забава“. На първокласниците бяха представени гатанки, загадки, стихотворения и песни, посветени на един от най-обичаните от децата  сезони – Зимата. Имаше изпълнения и на пиано от Десислава Стоянова, която изпълни песничката „Снежен човек“ и на Даяна Пенкова, която изсвири „Ръкавички“. Публиката беше много емоционална, включи се в песента „Песен за снежинката“ на Бенцион Елиезер и дълго аплодира изпълнителите. Звучаха и народните песни „Борзала Ружка“ и „Би, що би зима“. След музикалната част всички разгледаха изложбата на клуб „Млад Художник“ в противоположния край на залата. От представените картини, които се отличаваха с разнообразни техники и жанрово разнообразие изпъкваха творбите на Вилияна и Християна Иванови, Преслав Кушев, Преслав Радоев, Гергана Атанасова и други. Изявата завърши с обръщение на г -жа Криси Аврамова, директор на училището, която поздрави участниците и техните ръководители.

Снимки

  Литературен клуб „Ние четящите и творящите 2“ с ръководител Даниела Данкова

  Литературен клуб „Ние четящите и творящите“ с ръководител Даниела Данкова

  Мажоретен състав с ръководител Кремена Петърчева

  Мажоретен състав с ръководител Кремена Петърчева

  Математиката – трудна и забавна 7 клас с ръководител Росица Христова

  Млад плувец I с ръководител Симеон Димитров

  Млад плувец II с ръководител Симеон Димитров

  Млад художник с ръководител Димо Иванов

На 30.01.2018г. три от групите по интереси по проекта „Твоят час“: музикално студио „Акорд“ с ръководител Йоланда  Иванова, вокална група „Красотата на детската песен“ с ръководител Аспарух Костов и „Млад  художник“ с ръководител Димо Иванов зарадваха най-малките ученици от училището със своята изява, наречена  „Зимна  забава“. На първокласниците бяха представени гатанки, загадки, стихотворения и песни, посветени на един от най-обичаните от децата  сезони – Зимата. Имаше изпълнения и на пиано от Десислава Стоянова, която изпълни песничката „Снежен човек“ и на Даяна Пенкова, която изсвири „Ръкавички“. Публиката беше много емоционална, включи се в песента „Песен за снежинката“ на Бенцион Елиезер и дълго аплодира изпълнителите. Звучаха и народните песни „Борзала Ружка“ и „Би, що би зима“. След музикалната част всички разгледаха изложбата на клуб „Млад Художник“ в противоположния край на залата. От представените картини, които се отличаваха с разнообразни техники и жанрово разнообразие изпъкваха творбите на Вилияна и Християна Иванови, Преслав Кушев, Преслав Радоев, Гергана Атанасова и други. Изявата завърши с обръщение на г -жа Криси Аврамова, директор на училището, която поздрави участниците и техните ръководители.

Снимки

  Музикално студио „Акорд“ с ръководител Йоланда Иванова

На 30.01.2018г. три от групите по интереси по проекта „Твоят час“: музикално студио „Акорд“ с ръководител Йоланда  Иванова, вокална група „Красотата на детската песен“ с ръководител Аспарух Костов и „Млад  художник“ с ръководител Димо Иванов зарадваха най-малките ученици от училището със своята изява, наречена  „Зимна  забава“. На първокласниците бяха представени гатанки, загадки, стихотворения и песни, посветени на един от най-обичаните от децата  сезони – Зимата. Имаше изпълнения и на пиано от Десислава Стоянова, която изпълни песничката „Снежен човек“ и на Даяна Пенкова, която изсвири „Ръкавички“. Публиката беше много емоционална, включи се в песента „Песен за снежинката“ на Бенцион Елиезер и дълго аплодира изпълнителите. Звучаха и народните песни „Борзала Ружка“ и „Би, що би зима“. След музикалната част всички разгледаха изложбата на клуб „Млад Художник“ в противоположния край на залата. От представените картини, които се отличаваха с разнообразни техники и жанрово разнообразие изпъкваха творбите на Вилияна и Християна Иванови, Преслав Кушев, Преслав Радоев, Гергана Атанасова и други. Изявата завърши с обръщение на г -жа Криси Аврамова, директор на училището, която поздрави участниците и техните ръководители.

Снимки

  Обичам българския език с ръководител Ваня Радева

  Приложна електроника с ръководител Кремена Янкова

  С вретено, кука и игла в ръка с ръководител Любимка Владова

  Спортна академия I с ръководител Йордан Димитров

  Спортна академия II с ръководител Йордан Димитров

  Театрален клуб „Раховче“ с ръководител Светлана Тончева

На 20.12.2017 година участниците в Театрален клуб „Раховче” представиха пиесата „Коледна бъркотия”. На изявата бяха поканени родителите на актьорите както и Ръководството на СУ „Георги Измирлиев”.

В приятна обстановка малките театрали „заразиха” присъстващите с предпразнични емоции чрез своята неподправена актьорска игра. Предадоха на зрителите коледен дух и настроение. Постановката беше сполучливо изнесена пред  децата от ЦДГ  „Елена Грънчарова” и ЦДГ  „Първи юни”, град Горна Оряховица. Участниците получиха за награда аплодисментите на публиката.

Снимки

  Туризъм и фотография с ръководител Николай Величков

  Фитнес с ръководител Светлозар Баждаров

  Чуй думите, почувствай музиката, научи испанския с ръководител Виолета Кожухарова

 

2016/2017 учебна година

Аз играя хандбал 1,2 с ръководител Мариета Чолакова

Аз изучавам български език  с ръководител  Марияна Кирова

През учебната 2016/2017 година в Средно училище «Георги Измирлиев» – гр.Г.Оряховица по проект «Твоят час» бяха сформорани две групи за обучителни затруднения « Аз изучавам българския език» в 8.в клас.

Целите на групата са изграждане на нагласи и мотивация за учебна дейност чрез затвърждаване на стари знания и овладяване на нови знания и умения по български език и литература.

Чрез занимателни игри и повече тестови проверки на учениковите знания се подпомогна усвояването на книжовната норма в нейната последователност и цялост  според учебника на издателство „Просвета”, по който се работи и в часовете по ЗП по български език.

Аз изучавам български език  с ръководител Румяна Мирчева

През учебната 2016/2017 година в Средно училище «Георги Измирлиев» – гр.Г.Оряховица по проект «Твоят час» бяха сформорани две групи за обучителни затруднения « Аз изучавам българския език» в 8.в клас.

Целите на групата са изграждане на нагласи и мотивация за учебна дейност чрез затвърждаване на стари знания и овладяване на нови знания и умения по български език и литература.

Чрез занимателни игри и повече тестови проверки на учениковите знания се подпомогна усвояването на книжовната норма в нейната последователност и цялост  според учебника на издателство „Просвета”, по който се работи и в часовете по ЗП по български език.

В света на химията с ръководител Галина Кънчева

Групата по интереси „ В света на химията”  е съставена от ученици от 9а и 10б клас. Ръководител на групата е Галина Кънчева преподавател по химия и физика .

Със заниманията в часовете по проекта се стремим да направим химията по-интересна за учениците, да ги мотивираме да я изучават . Чрез материалите, които подготвяха( доклади, съобщения, презентации) и най-вече чрез провеждането на химични експерименти учениците придобиха знания и умения, необходими в ежедневието за бесопасно използване на веществата,  изграждат  навици за изследователска работа.

Изработват се презентации на различни теми в които дискутират съвременните проблеми, свързани с екологията  . Създават се ефективни механизми за участие и на родителите.

Първата представителна изява на групата се състоя на 19.04.2017г. Проведено бе състезание „В света на биологията и химията“ съвместно с групата по интереси „ Здравословен начим на живот“. Гости на състезанието бяха: замесник директорите на училището, учители и група от ОУ“Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Г. Оряховица. Двата отбора „Клетка“ и „Епруветка“, премериха своите знания в областта на биологията и химията. Учениците се забавляваха, попълваха кръстословици, подреждаха пъзели, затаяваха дъх пред уменията на любители – химици.

Заключителната представителна изява се проведе на 12.06.2017г.Отново съвместна проява на групите „В света на химията“ и „Здравословен начин на живот“. На нея учениците обсъждаха въпроси и представиха презентации . Представянето мина под мотото: Живеем в замърсена среда и шансът да променим това зависи от нас и децата ни. Начинът по който консумираме, общуваме, отнасяме се към заобикалящата ни среда – всичко това дава отражение с последствия.

Снимки

Група за деца с обучителни трудности по математика в 6 клас с ръководител Мария Димитрова

През учебната  2016/2017 в СУ”Георги Измирлиев” бяха сформирани групи за работа с ученици  с обучителни затруднения по математика по проекта Твоят час.Под ръководството на Надя Долнооряхова/5клас/,Мария Димитрова/6клас/,Росица Христова/7клас/ и Кремена Петърчева/8клас/ учениците наваксваха пропуски и откриваха  неизвестни за тях факти и приложения на математиката.

На 09.06.2017 година групите имаха своята съвместна  публична изява.Гости на събитието бяха госпожа Рачева и госпожа Костадинова и съученици на участниците.

По идея на седмокласниците учениците от осми клас изготвиха компютърни презентации за числото  и известни българси математици.Шестокласниците умело водеха събитието.Всички  ученици се включиха в решаванито на логически задачи.За успешно справилите се имаше награди.Всички ученици получиха грамоти за участието си в проекта и заедно с гостите се почерпиха.

Снимки

Дебати, ораторско майстворство, уроци за добронамереност и толерантност с ръководител Елка Иванова

„Пътят на бежанците – толерантни ли сме към тях“

На 01.02.2017г.  учениците от клуб “Дебати  и ораторско майсторство“ пресъздадоха пътя, който изминават бежанците напускащи своята родина. В изявата водещите Красимир от  XIIб, Тоника от XI а  и Мартина от IX a клас прочетоха на публиката точна дефиниция на понятията бежанец, мигрант и временно търсещ подслон. Участниците пресъздадоха сцена, в която те трябваше да разберат на собствен гръб съдбата на бежанците. Те чакаха във временен подслон, движиха се без да знаят къде отиват, попълваха документи и т.н. В тази игра участниците преминаваха през различните етапи, които симулират реалните преживявания на бежанците. В нея бе пресъздаден  пътя и процедурата, през която преминават търсещите закрила и убежище и  бе показана толерантността към тях от страна на българите! Изявата завърши с един мил жест от страна на българското дете, което подари своята любима играчка, с която засвидетелства толерантността и гостоприемството на българите!

Снимки

Представителна изява

Дигитална „пъстротека“ с ръководител Росица Илиева

Коледна изява на клуб Дигитална „пъстротека“

На изложбата са представени коледни картички, калъфчета за GSM от силикон, коледни преспапиета и др.модели, изработени от учениците с различни техники.

Снимки

Език без граница с ръководител Полина Йорданова

Снимки

Представителна изява – снимки

Занимателна фонотека с ръководител Росица Иванова

В групата на учениците с обучителни затруднения по български език „Занимателна фонетика“ работата по проект „Твоят час“ бе насочена към мотивацията на петокласниците да подобрят своите образователни резултати по отношение на правописната норма.

Работните листове, върху които всеки петокласник се трудеше индивидуално, дадоха възможност както за самонаблюдение и осмисляне на собственото образователно развитие, така и за самооценка в процеса на овладяване на правописните правила.

Чрез редактиране на типични правописни грешки, часове за игра с думата, писане на преразкази на кратък текст, на диктовки и самостоятелно редактиране на допуснатите грешки бе подобрена правописната култура на учениците. Това е основание за удовлетворение и на участниците в групата “Занимателна фонетика“, и на нейния ръководител – госпожа Росица Иванова.

На 12 юни 2017 г ръководителят на „Занимателна фонетика“  награди с книги успешно представилите се в заключителното състезание „Правописни главоблъсканици“. Най-добрите в разрешаването на правописните проблеми – Цветомир Дрънкарев от 5.в клас и Сиана Бъчварова от 5.а клас, получиха и грамоти.

Снимки

Здравословен начин на живот с ръководител Диляна Грозева

Работата в групата има за цел да да популяризира здравословния начин на живот сред учениците като включва теми от сферата на: хранене, спорт, превенция на зависимости, оказване на първа помощ. Идеята е да се създадат условия за повишаване на потенциала на учениците чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Уменията за формиране на отговорност за опазване на личното им здраве се обогатяват и усъвършенстват чрез здравно-образователни беседи, презентации, викторини, състезания, различни здравни кампании – като анти-спин кампанията или за борба с тютюнопушенето, наркотиците, алкохола и другите вредни зависимости. Възпитават се определени ценности, нагласи и поведенчески умения, свързани със здравословен начин на живот.

Изработват се презентации на различни теми, постери и брошури, в които дискутират съвременните проблеми, правила и изисквания за  здравословния начин на живот. Създават се ефективни механизми за участие и на родителите.

На 19. 04. 2017г., съвместно с групата „В света на химията“ бе реализирана първата публична изява. Проведено бе състезание „В света на биологията и химията“, в което взеха участие и ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица. Двата отбора „Клетка“ и „Епруветка“, премериха своите знания в областта на биологията и химията. Учениците се забавляваха, попълваха кръстословици, подреждаха пъзели, затаяваха дъх пред уменията на любители – химици.

На 12. 06. 2017г., отново съвместно с група „В света на химията“ бе проведена и втората публична изява под наслов „Здраве и околна среда“. Ученици от двете групи представиха свои авторски презентации, свързани със здравословния начин на живот и опазването на околната среда, с което демонстрираха и споделиха със своите съученици наученото по време на обучението в групите.

Снимки

Красива детска песен с ръководител Йоланда Иванова

На  15.12.2016г.  се  състоя  първата  публична  изява  по  проекта „Твоят  час“.

Вокалните формации „Красотата на детската песен“ и „Красива детска песен“ с ръководители Аспарух Костов и Йоланда Иванова отправиха своя коледен поздрав към учениците, учителите и служителите на СУ „Георги Измирлиев“.

Към  тях  се  присъедини  и  коледарска  група  от  2″в“ клас с  ръководител  Горица  Мирчева.

Участниците  предадоха  своето  празнично  настроение на публиката, която  запя  заедно  с  тях. Залата  беше  препълнена.

Групите  се  представиха  отлично: пяха, рецитираха, играха. След  пожеланията  за  една  тиха  и  щастлива  Коледа  групите  се  снимаха за  спомен.

Снимки

На 12 май 2017 година вокални формации „Красива детска песен“ и „Красотата на детската песен“ с ръководители Аспарух Костов и Йоланда Иванова по проект „Твоят час“ взеха участие в XXI Старопланински събор „Балканфолк 2017“. Повече от 200 колектива и над 4000 изпълнители от страната и чужбина се изявиха на сцената на Летен театър -Велико Търново. Организатор е Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали- ЕАФФ, която е акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Двете групи се представиха отлично и получиха Грамоти, Почетен знак, Покана за участие в Балканския шампионат в Хисаря, дискове и книга с автограф от организаторите. Децата пяха с голям ентусиазъм и останаха много удовлетворени от участието си.

Снимки

Красотата на детската песен с ръководител Аспарух Костов

На  15.12.2016г.  се  състоя  първата  публична  изява  по  проекта „Твоят  час“.

Вокалните формации „Красотата на детската песен“ и „Красива детска песен“ с ръководители Аспарух Костов и Йоланда Иванова отправиха своя коледен поздрав към учениците, учителите и служителите на СУ „Георги Измирлиев“.

Към  тях  се  присъедини  и  коледарска  група  от  2″в“ клас с  ръководител  Горица  Мирчева.

Участниците  предадоха  своето  празнично  настроение на публиката, която  запя  заедно  с  тях. Залата  беше  препълнена.

Групите  се  представиха  отлично: пяха, рецитираха, играха. След  пожеланията  за  една  тиха  и  щастлива  Коледа  групите  се  снимаха за  спомен.

Снимки

На 12 май 2017 година вокални формации „Красива детска песен“ и „Красотата на детската песен“ с ръководители Аспарух Костов и Йоланда Иванова по проект „Твоят час“ взеха участие в XXI Старопланински събор „Балканфолк 2017“. Повече от 200 колектива и над 4000 изпълнители от страната и чужбина се изявиха на сцената на Летен театър -Велико Търново. Организатор е Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали- ЕАФФ, която е акредитирана организация с консултативни отношения към ЮНЕСКО в областта на запазването на световното културно наследство към Комитета за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Двете групи се представиха отлично и получиха Грамоти, Почетен знак, Покана за участие в Балканския шампионат в Хисаря, дискове и книга с автограф от организаторите. Децата пяха с голям ентусиазъм и останаха много удовлетворени от участието си.

Снимки

Литературен клуб „Ние четящите и творящите“ с ръководител Даниела Данкова

Ние мечтаем, ние творим, ние можем заедно, защото вярваме в силата на словото.

През нашите очи светът изглежда различен – светъл и добър!

Ние искаме чрез творчеството ни и  хората около нас да повярват, че е такъв!

Ние сме участниците в клуб „Ние, четящите е творящите” – проект „Твоят час” в СУ „Георги Измирлиев” гр. Горна Оряховица.

Снимки

Препис на „История славянобългарска“

„Аз обичам България“

Мажоретен състав с ръководител Кремена Петърчева

Мажоретният състав при СУ „Георги Измирлиев“ е създаден през 2016г по проект „Твоят час“. Участват ученички от 4 до 11кл. Съставът взе участие в проект „Еразъм“ на 17.03.2017г., на 20.02.2017г. – в градската галерия на изложба от изработени от учениците изделия, 21.04.2017 в НЧ „Напредък 1869“ Г. Оряховица – Патронен празник на училището, м.май 2017 – в откриването на международния хандбален турнир в спортна зала „Н. Петров“, 24.05.2017 г. – шествие по повод празника на Кирил и Методий, участия в мероприятията на другите групи по проект „Твоят час“.

Снимки

Математика в 5 клас с ръководител Надка Долнооряхова

През учебната  2016/2017 в СУ”Георги Измирлиев” бяха сформирани групи за работа с ученици  с обучителни затруднения по математика по проекта Твоят час.Под ръководството на Надя Долнооряхова/5клас/,Мария Димитрова/6клас/,Росица Христова/7клас/ и Кремена Петърчева/8клас/ учениците наваксваха пропуски и откриваха  неизвестни за тях факти и приложения на математиката.

На 09.06.2017 година групите имаха своята съвместна  публична изява.Гости на събитието бяха госпожа Рачева и госпожа Костадинова и съученици на участниците.

По идея на седмокласниците учениците от осми клас изготвиха компютърни презентации за числото  и известни българси математици.Шестокласниците умело водеха събитието.Всички  ученици се включиха в решаванито на логически задачи.За успешно справилите се имаше награди.Всички ученици получиха грамоти за участието си в проекта и заедно с гостите се почерпиха.

Снимки

Математика за 7 клас „Трудно, но забавно“ с ръководител  Росица Христова

През учебната  2016/2017 в СУ”Георги Измирлиев” бяха сформирани групи за работа с ученици  с обучителни затруднения по математика по проекта Твоят час.Под ръководството на Надя Долнооряхова/5клас/,Мария Димитрова/6клас/,Росица Христова/7клас/ и Кремена Петърчева/8клас/ учениците наваксваха пропуски и откриваха  неизвестни за тях факти и приложения на математиката.

На 09.06.2017 година групите имаха своята съвместна  публична изява.Гости на събитието бяха госпожа Рачева и госпожа Костадинова и съученици на участниците.

По идея на седмокласниците учениците от осми клас изготвиха компютърни презентации за числото  и известни българси математици.Шестокласниците умело водеха събитието.Всички  ученици се включиха в решаванито на логически задачи.За успешно справилите се имаше награди.Всички ученици получиха грамоти за участието си в проекта и заедно с гостите се почерпиха.

Снимки

Мини академия по четене, писане, можене за деца с обучителни затруднения с ръководител Милена Папазова

Децата измислят среда, в която се развива действието, имена и качества на героите, къде ходят, какво правят, какво ще се случи и какъв ще бъде финалът на приказката. За да бъде въображението им още по стимулирано и вниманието им изцяло ангажирано помага Игра със сцена;

Снимки

Заключително тържество – снимки

Млад артист – театрално студио с ръководител Ваня Радева

Снимки

Представителна изява – снимки

Млад плувец 1,2,3 с ръководител Йордан Димитров

Снимки

С вретено, кука и игла в ръка с ръководител Любимка Владова

Представителна изява – снимки

Сръчни ръце с ръководител Кремена Янкова

На изложбата  показваме изработените от участниците предмети, формират се в децата умения за естетическо подреждане, съчетатание на премети  и цветове, според тематиката. Важно е труда на учениците и подкрепата на техните родители да бъде оценена и уважена, да могат да презентират своите идеи и да се почувстват удовлетворени за положения труд и старание. За изложбата подредихме две различни маси с различна тематика. Едната маса бе представена като коледна стая, а другата бе подредена с коледни изделия направени с разнообразни техники и материали от участниците. Искаме да благодарим на родителите които ни помогнаха с проекта, особено на майката на Габи – Милена Иванова, която ни помогна с подготовката и подреждането на изложбата и на майката на Карина  – Марияна, която ни направи невероятно вкусна и красива питка „Дядо Коледа”. Следа като започна изложбата се снимахме, забавлявахме, участниците обесняваха техниките с които са изработени предметите.

Снимки

Съвременен български книжовен език с ръководител Благовеста Кукова

Участниците в групата са осемнадесет ученици от шести клас.

През цялата учебна година шестокласниците затвърждаваха и обогатяваха своите знания и умения, свързани със съвременния български книжовен език и неговото прилагане. Изработиха постери, свързани с основните езиковедски дисциплини, които представиха на своите съученици.

По време на занятията по проект „Твоят час“ учениците поставиха началото на успешното си представяне на национално външно оценяване през следващата учебна година.

Снимки

Театрален клуб „Раховче“ с ръководител Светлана Тончева

Участниците от театрален клуб „Раховче”  представиха пред своята публика обичай за посрещане на Бъдни вечер и Коледа. В спектакъла бяха спазени всички традиции, които нашите предци са изпълнявали при посрещане на тези празници. Чрез своето участие децата допълниха знанията си за българските традиции и обичаи.

Гости на спектакъла бяха госпожа Криси Аврамова, директорът на училището, госпожа Росица Рачева, заместник-директор, както и родителите на участниците

Снимки

На 31. 05.2017 година Театрален клуб „Раховче” с ръководител Светлана Тончева, поднесе поредната си изява. „Годишно утро в 3 клас” представи компилация от интересни, забавни игри. Със състезателни игри в 7 категории: „Мистър Сръчко”, „Майстор Бон Апети”, „Скъса ми се копчето на ризата на джобчето”, „Водичка с лъжичка”, „Нашето гардже”, „Вълшебница в кухнята”, „Точно в десетката”, учениците показаха своите умения, сръчност, бързина и естетически вкус. Компетентно жури в родителски състав обективно оцени състезателите и връчи титли в съответните категории. В презантационна форма бе представено  наученото през учебната година и доказа, че възпитаниците ми са усвоили учебният материал. Малките актьори изиграха сценката „Изпит”, попълваха кръстословица, чрез която направиха първата крачка към четвърти клас. Гости бяха родителите на децата. В края на своята изява учениците получиха бележниците за завършен трети клас.

С много усмивки и пожелания за прекрасно и слънчево лято децата излязоха във ваканция.

Снимки

Театрално студио „Наследници на Шекспир“ с ръководител Валентина Тодоранова

В театрално студио „Наследници на Шекспир“ участват 7 ученици с интетеси към английската литература и актьорското майсторство. Първата им изява на сцена е пиесата Защо правим това на Коледа? за корените на традициите при празнуване на празника, запазени до днес.

Снимки

Представителна изява – снимки

Тъкачество с ръководител Румяна Димитрова

Изява на четвъртокласниците от клуб по английски език “Hi club “ се състоя в дните около Коледа. Децата от 2а, 2б, 2в, 2г и 4а, 4б, 4в, 4г клас заедно с най-чаровният Дядо Коледа подариха късмет за 2017 година на всеки, прекрачил прага на нашето училище. Те взеха участие в благотворителния базар „ Да помогнем на Преслав“, организиран от клуб „Тъкачество“. Малките тъкачки демонстрираха благотворително техники за тъкане на автентичен хоризонтален стан.

Ние, организаторите на коледния базар, благодарим на г-жа Аврамова, директор на СУ“Г.Измирлиев“ за предоставената ни възможност,  на всички деца, учители, служители и родители за помощта, която ни оказахте да дарим малко надежда за здраве на малкия Преслав. Благодарим на децата от 7 група с ръководител г-жа Силвия Стойнева, които дариха своята коледна украса в полза на базара.  Благодарим и на клуб „Художникът-вълшебник“ за предоставените ни, изработени  от тях предмети.

Снимки

Представителна изява – снимки

Фитнес с ръководител Светлозар Баждаров

Снимки

Фотография и туризъм с ръководител Николай Величков

Снимки

Художникът – вълшебник с ръководител Наталия Горанова

На 30.01.2017год.  клуб „Художникът – вълшебник“ подреди своята първа изложба, подредена във фоайето на СУ „Георги Измирлиев“. Изложени бяха буквите изработени от учениците по подобие на буквите в Двора на кирилицата в Плиска, рисунки представящи зимни празници. Представена бе и презентация за буквите.

АзБуки

Снимки

Представителна изява – снимки

Чуй думите, почувствай музиката, научи испанския с ръководител Виолета Кожухарова

Младите любители на испанския език от клуба „Чуй думите, почувствай музиката, научи испанския” отбелязаха Коледа с представление. Те танцуваха на испанска музика – танците  бяха лична тяхна хореография, съобразена с типични испански стъпки. Показаха първите си познания на испански език в кратки диалози. Пяха песни на испански език. В края поздравиха присъстващите с ‘Feliz Navidad!”

Снимки

Представителна изява – снимки

Математикааа с ръководител Кремена Петърчева

През учебната  2016/2017 в СУ”Георги Измирлиев” бяха сформирани групи за работа с ученици  с обучителни затруднения по математика по проекта Твоят час.Под ръководството на Надя Долнооряхова/5клас/,Мария Димитрова/6клас/,Росица Христова/7клас/ и Кремена Петърчева/8клас/ учениците наваксваха пропуски и откриваха  неизвестни за тях факти и приложения на математиката.

На 09.06.2017 година групите имаха своята съвместна  публична изява.Гости на събитието бяха госпожа Рачева и госпожа Костадинова и съученици на участниците.

По идея на седмокласниците учениците от осми клас изготвиха компютърни презентации за числото  и известни българси математици.Шестокласниците умело водеха събитието.Всички  ученици се включиха в решаванито на логически задачи.За успешно справилите се имаше награди.Всички ученици получиха грамоти за участието си в проекта и заедно с гостите се почерпиха.

Снимки