Умножена зимна радост за учениците от СУ „Георги Измирлиев“

Най-сетне заваля истински сняг! Радостта на Измирлиевата общност е голяма, защото е поне двойна! Топлият съвременен басейн в сградата на училището и белият студ в обширния двор са като привличане на противоположноститВиж още…

Науката и изкуството се срещнаха в СУ „Георги Измирлиев“

Науката и изкуството в едно чрез проекта „Слънчева система“ на четвъртокласниците си устроиха среща в изложбените кътове на Гимназията. Навън е бяло и снежно, а в училище е уютно и преливащо от цветове и форми. ДеветВиж още…

Дигитални природни науки – Дигитална химия

Иновациите в съвеменното училище са насочени към повишаване интереса на учениците към природните науки. През учебната 2020/2021г. в часовете по дигитални природни науки – Дигитална химия – реализирахме електронно учене, Виж още…

В светлината на Богоявление второкласниците ни се връщат при корените с проектно базирано обучение по Гражданско образование в битовия кът на училището

“Приказен Календар“ е посланието на децата от 2. в клас към всички българи – да не забравяме корените си, да помним мъдростта на нашите ритуали, легенди и обичаи. Заедно с класния им ръководител – г-жа Кремена Енчева позВиж още…

На вниманието на родителите и учениците от СУ „Георги Измирлиев“

От 4.01.2021 г. (понеделник) учениците от начален етап преминават в присъствена форма на обучение със спазване на досегашните графици за провеждане на часовете и всички други дейности при редовни занятия. Сградата на СУ „Виж още…