Съобщение

На фокус

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

През 2018 година Ви предстои избор на училище за Вашето дете.

На 14 март 2018 г. В Конферентната зала на

СУ „Георги Измирлиев“, гр. Горна Оряховица

от 17.30 часа

ще се проведе информационна среща, на която Ви каним да се запознаете с нас, педагозите.

 

Училището ще предостави:

І. Информация за своята мисия, база, учители.

ІІ. Информация за прием на учениците в І клас за учебната 2018/2019 година

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Учителите в СУ „Георги Измирлиев“ усвояват неформални методи на обучение

Преподаватели в начален, прогимназиален и гимназиален етап участваха в обучение за въвеждане на  неформални методи в часовете.

Обучението е част от програмата на проект „Разчупи формалното образование”, по програма „Еразъм+“ КА1, сектор „Училищно образование”.

Беше обяснена същността на неформалното образование, както и с какво то се отличава от формалното и аформалното образование, а също и неговите слаби и силни страни. Бяха представени различни методи за неформално образование. Учителите участваха активно в дейности по програмата, като показаха отлични умения за работа в екип и бързо вземане на решения.

Проектът „Разчупи формалното образование” беше разработен от екип учители от СУ„Георги Измирлиев“ и одобрен за финансиране от Центъра за развитие на човешките ресурси миналата година. Той е с продължителност 12 месеца и има за цел да повиши знанията и уменията на учителите за използване на неформални методи на обучение и да повиши мотивацията на учениците. Участниците в проекта ще се стремят да направят по-популярен този начин на преподаване и учене сред общността в региона и сред учители от цялата страна.

 

Презентация: http://prezi.com/pnyqseoehfvl/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Снимки

„Моето коледно послание към света“

Ученици от СУ „Георги Измирлиев“ участваха в конкурс „Моето коледно послание към света“, организиран от Община Горна Оряховица и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Участниците се състезаваха в два раздела и в различни възрастови категории.

Във втора възрастова група (V- VIII клас)на раздел „Литература“ са отличени Йоана Добрева (5.в клас) и Росица Йорданова (6.г клас). Двете възпитанички на училището участваха с разкази.

Деница Стоянова, ученичка от 11.а клас, се представи най- добре сред учениците от гимназиален етап и зае първо място.

В раздел „Изобразително изкуство“  Никол Влаева и Георги Миновски, ученици от 9.а клас, са отличени с първа и втора награда за своята възраст.

Призьорите получиха своите награди на официална церемония в Община Горна Оряховица.

По случай Коледните и новогодишните празници изявените ученици на СУ „Георги Измирлиев“ Ви желаят здраве, благоденствие и щастливи семейни моменти. Нека запазим човешката добрина и създадем един по- добър свят през 2018 година!